Lätt att göra rätt

fjaderDet ska vara lätt för alla medarbetare oavsett geografi – att göra rätt, varje gång. Det kräver att det är lätt att hitta svar på frågor om VAD vi gör, HUR vi gör det, VEM som gör vad, NÄR och VARFÖR.

Det kräver ett ledningssystem som kan svara på frågorna Vad, Hur, Vem, När och Varför – vi gör det vi gör.

I ledningssystemet finns alla svar

Ledningssystemet (kvalitetssystemet) skall alltid vara lätt tillgängligt, upplevas enkelt och överskådligt och vara lätt att hitta i, genom att det

  • alltid är nåbart från alla datorer – eftersom det är publicerat på intranätet
  • är så enkelt att hitta i – genom att man kan surfa i grafiska navigerbara modeller med sökfunktion och listor.

Grafiska ledningssystem

Ledningssystem har funnits länge, ofta i form av dokument och flödesmodeller på en delad mapp eller utskrivet på papper i en pärm. En grafisk visuell version, lätt tillgänglig på intranätet gör det mycket enklare för alla att hitta och förstå vad företaget eller organisationen gör, hur det görs, vem som gör vad, när och varför.

Vanligen består det grafiska visuella ledningssystemet av en startmodell som man utgår från. I den kan det finnas länkar till Intressenter (intressentmodell), Krav som Intressenterna ställer, Mål och Nyckeltal, Organisation med roller och forum – och en Processöversikt.

Figur: Exempel på process-översikt från ett ledningssystem i ett tillverkande företag. (Obs, detta är bara en bild - därför är modellen inte klickbar.) Skapas med 2c8 Modeling Tool från 2c8.com
Figur: Exempel på process-översikt från ett ledningssystem i ett tillverkande företag. (Obs, detta är bara en bild – därför är modellen inte klickbar.) Skapad med 2c8 Modeling Tool från 2c8.com