Alla projekt ska gå bra. Eller hur.

Ja, det är möjligt men bara när

  • alla inblandade har samma bild av utgångsläget, det önskade läget och det läge du beslutat nå,
  • du lyckas engagera alla berörda personer, göra dem trygga och få dem att bidra till förändringarna,
  • alla talar samma språk, är positiva till och stöttar projektet och
  • leverantörerna är lyhörda och måna om att samla in, tolka och uppfylla alla krav, i tid och inom budget.

Projekt ska vara förutsägbara, leverera och uppfylla förväntningar.

Metronom ger dig tjänster, metoder och verktyg för att

  • prioritera,
  • initiera,
  • genomföra och
  • styra projekt mot mål och överenskommelser.

Mitt bidrag är förmågan att fånga, beskriva, balansera och förena intressenternas förväntningar. Med det som grund kan jag leda trovärdiga projekt mot mål och överenskommelser.

Project Model PDCA
Generell modell som beskriver ett projekts genomförande ur ett PDCA-perspektiv. Varje projekt har också en logisk modell som beskriver aktiviteternas relationer och beroenden och en modell som visar aktiviteterna utefter en tidsskala.