Bättre och bättre och bättre.

Dina kunder kräver mer och mer, hela tiden. Konkurrenterna blir vassare och vassare.
Tricket är att göra det lätt att göra rätt. >

Dina kunder kräver bevis.

Det räcker inte att du tycker att ni är bra. Kunderna vill ha trovärdiga bevis.

Projekt ska gå bra.

Alla projekt ska nå eller överträffa förväntningar. >