SS-ISO/IEC 27001

Ledningssystemet svarar på VAD vi gör, HUR vi gör det, VEM som gör vad, NÄR och – VARFÖR. 

Alla verksamheter har Intressenter. En intressent har förväntningar och kan ställa krav. Vissa krav kanske du har åtagit dig att uppfylla och därför är ledningssystemet utformat så att det sker.

Lätt att uppfylla krav

Ett exempel är en kund som kräver att din verksamhet ska vara certifierad. Det innebär att ledningssystemet ska vara utformat för att uppfylla de krav som ställs i den eller de standarder som är grund för ett certifikat.

Skapa LIS