Om

Metronom Projekt AB är ett enmans nätverksföretag startat 1997. Tillsammans med konsulter som ingår i Metronoms nätverk genomför vi uppdrag som skapar nytta med IT – från idé, via verksamhetsanalys, nyttovärdering, kravställning, anskaffning eller utveckling, test och verifiering och införande till drift, förvaltning och avveckling.

Inte för fort. Inte för långsamt.

En metronom är en apparat som uppfanns för att man skulle kunna hålla takten. En metronom slår takten med exakt rätt intervall och är därför en bra “farthållare”. (enligt susning.nu, i saligt åminne)

Metr-projekt143-59