Kom igång

Mitt bidrag är att med utgångspunkt i befintliga processer, rutiner och guider tillsammans med verksamheten bygga upp och införa ett grafiskt, lätt tillgängligt och navigerbart ledningssystem som kan skapa förutsättningar för att hjälpa alla medarbetare att alltid göra rätt! 

Projektförslag “Proof of Concept”

Baserat på den information jag kan få del av på ett inledande möte kan jag ta fram ett förslag till en förstudie med följande rubriker:

  1. Utgångspunkter och förutsättningar
  2. Motiv, syfte och förväntningar
  3. Projektmål och effektmål
  4. Genomförande
  5. Leverans: Illustration av ett förslag på grafiskt ledningssystem “proof of concept”

Proof of concept omfattar en väl avgränsad del av ledningssystemet till exempel “Tilldela användaråtkomst” och redovisar erfarenheter och lärdomar från arbetssättet med modelleringar i workshops.

Det visar också resultatet i form av ett fungerande grafiskt ledningssystem!

Genomförandet kan beskrivas som en process med följande aktiviteter

Klicka på modellen för att se den i navigerbar form i nytt fönster.
Klicka på modellen för att se den i navigerbar form i nytt fönster.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat

Resultatet är en första version av ett grafiskt, lätt tillgängligt och navigerbart ledningssystem på intranätet. Och en ökad egen förmåga att arbeta med ständiga förbättringar på ett resultatorienterat och effektivt sätt.